Pokud rádi pěstujete plodiny a chtěli byste z koníčka udělat svoji obživu, nyní máte příležitost. V průběhu jara 2018 bude vypsáno několik dotačních titulů, které začínajícím i stávajícím zemědělcům poskytnou prostředky na podporu jejich činnosti.

Program Rozvoje venkova v minulosti až na výjimky cílil na stávající zemědělce či vlastníky pozemků. Nyní je nastavený tak, aby motivoval především mladé lidi ke vstupu do oboru a poskytl jim finanční podporu.

Dotace přes milion korun

Dotace EU mají motivovat mladé zemědělce mezi 18-40 lety k zahájení aktivního podnikání v zemědělských podnicích. Budoucí zemědělec splňující věkovou hranici vytvoří podnikatelský plán společně se žádostí o dotaci a vše v termínu předá k posouzení. Bude-li úspěšný, obdrží podporu ve výši 1.250.000 Kč. Dotace je určena pro mikro či malý podnik, ve kterém žadatel působí jako vedoucí.

Dotace pro stávající zemědělce

Stávající zemědělci mají rovněž možnost získat dotace, především na podporu investice do nezemědělských činností a rozvoje agroturistiky. Cílem prvně jmenovaného by měla být diverzifikace příjmů zemědělce, podpora vytvoření pracovních míst a růstu ekonomiky. Jde například o podporu stavebnictví, výzkumu a vývoje či výdajů na strojní zařízení.

Druhá jmenovaná oblast, podpora agroturistiky, umožní zemědělci čerpat dotace EU například na výstavbu ubytovacích zařízení či využití venkovských brownfields. Výše podpory je u obou typů činností stejná, a sice 45 % způsobilých výdajů u malých a mikro podniků, 35 % u středních a 25 % u velkých.

Získejte dotace EU

Jak je vidno, prakticky každý zapálený pěstitel dnes může získat dotaci EU. Stačí mít nápad a zpracovaný podnikatelský plán, se kterým následně zažádáte o dotaci. V případě, že byste uvažovali o využití některé z výše uvedených variant, můžete se obrátit na společnost zabývající se dotačním poradenstvím, která vám pomůže prostředky z EU získat.

logo midaconsulting


Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno